پارسیان لیبل / خدمات / بازبینی و بسته بندی

بازبینی-و-بسته-بندی

توسط پارسیان لیبل 1397-09-08

بازبینی و بسته بندی

برش و بازبینی محصولات چاپی و بسته بندی نهایی به صورت رول یا ورق


  • بسته بندی مکانیزه محصولات تولیدی
  • بسته بندی به صورت رول و شیت
  • بازبینی بوسیله چشمی های الکترونیکی دقیق و بسته بندی غیر قابل نفود در برابر هوا و رطوبت.